• E-post: info@omroj.com

  • Telefon: 08-35 61 05

Hemtjänst


Vi på omvårdnadsspecialisterna AB är övertygade om att alla har olika behov av vård och omsorg. Därför erbjuder vi individuella lösningar som är anpassade efter den enskildes behov, önskemål och delaktighet. Vi erbjuder dig service, omvårdnadstjänster samt avlösning och ledsagning. Med vår hemtjänst, ledsagning och avlösning vill vi underlätta för dig att leva ett självständigt liv. Vi arbetar för att ge dig möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt i ditt trygga hem miljö. Vår medarbetar pool består av sjuksköterskor och undersköterskor med flera års erfarenhet från vård och omsorg. Våra medarbetare har utbildning i demens, stroke, MS och psykiska sjukdomar. Vi kan dessutom kost och nutrition. Våra medarbetare kan laga dina måltider enligt dina behov och önskemål. Vi planera dina måltider tillsammans med dig så att du får en näringsriktig, smakrik och varierad kost. Vi strävar efter att du genom din egen inflyttande och delaktighet och kulturell samt social aktivering ska få en meningsfull tillvaro. Ditt biståndsbeslut anger dina behov. Vi gör tillsammans upp en genomförandeplan som ger oss riktlinjer på hur dina insatser skall utföras. Din egen kontakt person hos oss hjälper dig att se till att insatser utförs i enighet med dina behov och önskemål. Denna person ansvarar även får kontakten med din närstående och anhöriga. Genom noggrann dokumentation garanterar vi att du får dina insatser utförda. Vårt arbete bygger på en helhetssyn kring brukaren och är samordnade och präglas av kontinuitet. Vårt bemötande med dig bygger på valfrihet och delaktighet, där du kommer känna respekt, empati och lyhördhet. Alla våra medarbetare har tystnadsplikt. Vill du välja oss som utförare av hemtjänst ska du ha ett biståndsbeslut från din stadsdel eller kommun. När din handläggare har utrett vilka dina behov är har du möjlighet att själv välja vem som ska utföra din hemtjänst, ledsagning eller avlastning.

Varför skall man välja oss?


Våra medarbetare är specialister inom: Onkologi, Medicin, intensivvård, Kirurgi, Geriatrik, Psykiatri, Obstetrik och Primärvård. Vår vård och omsorg är personlig utformad All vård och omsorg vi ger är personligt utformad och präglas av omtanke och genuint intresse baserad på vårt egen omvårdnadsteori och mångårigt branschkunnande hos våra medarbetare. Vår egen omvårdnadsteori med sina fem grundläggande funktioner skapa ett personligt engagemang och ansvar hos våra medarbetar för att förmedla hög kvalitet, gott bemötande samt en väl fungerande vård och omsorg. Tillsammans kan vi ge Sverige bättre vård.

Rekrytering


För närvarande behöver vi ytterligare förstärkning till vår medarbetarpool med kompetenta

Sjuksköterskor

Undersköterskor

Läkare

Läkaresekreterare

Inom samtliga specialiteter

Tillsammans kan vi ge Sverige bättre vård.


Fyll i dina uppgifter nedan för att skapa en profil hos oss och ansöka till jobbet.

Förnamn
Invalid Input

Efternamn
Invalid Input

E-post
Invalid Input

Mobilnummer
Invalid Input

Postort
Invalid Input

Postnummer
Invalid Input

Upload
Invalid Input

Kontakta oss


Adress

Svärdvägen 27 182 33 DANDERYD

Kontaktnummer

08-35 61 05

E-Post

info@omroj.com
Fel i formulär
skicka